Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Δημιουργικό - Σχεδιασμός μακέτας

Προεκτύπωση (Δοκίμια - Φιλμς)

Εκτύπωση Offset

Θερμοτυπία (Χρυσοτυπία / Ασημοτυπία)

Φινίρισμα (Πλαστικοποίηση Γυαλιστερή / Ματ - Βερνίκι - Spot UV)

Αναγλυφοτυπία (Gofre)

Κοπτικές εργασίες